`हड्डी खिइनु´ रोगको नाम नै गलत छ । Dr. Bibek Basukala 805 viewsJan 20, 2022Download our app to get more features

हामीले दैनिक गर्ने यस्तो गतिविधिले हड्डी खिइने समस्यालाई निम्त्याइ रहेको छ ।

Comment from facebook